Support us!

Do you want to support this hub?

We are doing pro-bono work in this hub and if you want to support oss as a individual or as a firm, we appriciate any contrubution 


You can support us with transfering to our account:

1813 15 64453 


We think this is better than the membership modell we first organized. 


Ealier members are supporters and can be promoted on this website. 


We are a non-profit organization registered in the voluntary register. Fees and support provide tax deductions. Please send us an email with information if you need documentatcion..


Appriciate all support for our IDG work.


Contributors

Organizations that are working for a sustainable future, and are contriuting to the Relate2Change_IDG HUB.

Organisasjonsmedlemmer og samarbeidspartnere


NGI samarbeider med Relate2change_IDG på prosjekter og innhold. Aktivt representert ved Christin Winther, høyskolelektor ved NGI på to høyskolestudier Gestatterapi og Gestaltcoach, samt årstudiet Relasjonsledelse i organisasjoner. Samt at Winther sitter i styret til NGI, som representant for eierne. NGI stiller seg bak IDG og vil være med å jobbe med IDG gjennom å jobbe for at ansatte og studenter jobber med sin indre bærekraft, samt øke bevisstheten på sammenhengen mellom IDG og SDG. Og at studenene lærer om IDG/SDG og sin indre bærekraft. Les mer om NGI her:  www.gestalt.no

GPO  samarbeider med Relate2change_IDG på prosjekter og innhold. Aktivt representert ved Christin Winther, Styremedlem ved GPO.  GPO stiller seg bak IDG og vil være med å jobbe med IDG gjennom å gi fagutivkling som bidrar til bevissthet om IDG og hvordan knytte IDG og bærekraft sammen. GPO har fler arrangemenger dette halvåret om handler om IDG.  Det er gjennomført en workshop om Kjernekvadranten ved utvikling av team og organisasjonsutvikling i lys av IDG. Vi har en egen gestaltsalong om IDG, og i juni har vi en erfaren engelsk gestalt teraput som har et innhold som går hånd i handske med IDG.  Se mer på websiden:  www.gpo.no  Under eventer står kursprogrammet. 

Sponsor


Center for Relation and Change will work to support the work to spread information about IDG. Center for Relation and Change will support throug host Hubmeetings to collobrate with others who will work for a sustainable developement through IDG.  Center for Relation and change is the first sponsor of this hub. The center have doneated money  and are a organisational member of the hub.   www.relate2change.no

Collaborating

Architect and urban developer Anne Wodstrup have joined this HUB and are supporting the work of IDG. Urba working for urban development. Urban development, through the participation of the users of the city. Uses innovative and creative methods so that residents can use their community voice to influence the city to be for the people who will live and use it

https://urba.no/

Collaborating

Flux Forlag is supporting this hub, and the work of IDG, throug their activities through Flux dialog. www.flux.no